E-SZKOŁA ZS3 nr 3

×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Statystyki

Odsłon artykułów:
2680271

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA 2020/2021 ZS3

Zajęcia umuzykalniające

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”

Johann Wolfgang Goethe

Zajęcia umuzykalniające to jedna z wielu form terapii w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Zajęcia te wdrażają dziecko do ładu i porządku, kiedy przyswaja sobie kolejność ruchów w zabawie lub tańcu. Dziecko myśli i koncentruje uwagę, pokonuje trudności, uaktywnia się, wdraża do szybkiej orientacji i decyzji. Zbiorowe zajęcia umuzykalniające wywierające korzystny wpływ na dzieci nieśmiałe. Wszystkie formy zajęć umuzykalniających kształcą wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzają jego zamiłowania do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce. Praca indywidualna z dzieckiem stwarza możliwość wykrycia ewentualnych zadatków zdolności muzycznych, a także sprzyja przełamywaniu barier nieśmiałości czy niezręczności fizycznej. Przez zajęcia umuzykalniające dziecko zdobywa różne umiejętności: uczy się śpiewać, słuchać, poruszać się zgodnie z muzyką w zabawie, tańcu, "muzykować" na instrumentach. Oddziaływanie muzyki na dzieci niepełnosprawne przynosi także wiele korzyści z punktu widzenia rozwoju intelektualnego, angażując wysiłek w celu poznania, ucząc słyszenia i poznania. Z punktu widzenia rozwoju uczuć i wrażliwości daje ono zaspokojenie tym uczniom pewnych potrzeb życia wewnętrznego. Natomiast, z punktu widzenia wychowania zdrowotnego muzyka i ruch stanowi źródło radości, odprężenia i wyładowania energii. Muzyka stwarza szczególne warunki dla aktywności dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Pobudza apatycznych, organizuje nadruchliwych, ułatwia przełamywanie kompleksów i pokonywanie lęków. Prowadzi do silnego poczucia związku z grupą bez konieczności naginania się, kompromisów czy rezygnacji z własnego "ja". To właśnie w kontakcie z muzyką uczeń niepełnosprawny ma okazję wyrażania swoich uczuć i myśli - od krzyku, płaczu, skakania i tańczenia, kołysania się, rytmicznego chodu, nucenia, poprzez prostą piosenkę i pieśń.

CEL OGÓLNY: Dziecko poprzez muzykowanie tworzy, bawi się, rozwija swoją osobowość oraz czerpie radość z własnych działań.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozbudzanie zamiłowań do muzyki,
 • rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych: słuchu, poczucia rytmu,
 • nabycie przez uczniów teoretycznych i praktycznych umiejętności muzyczno-tanecznych,
 • rozwijanie harmonii i estetyki ruchów,
 • kształcenie świadomości własnego ciała,
 • budzenie i rozwijanie ekspresji artystycznej i ruchowej,
 • kształcenie wyobraźni i inwencji twórczej w zakresie czynnego muzykowania,
 • rozwijania sprawności koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • budzenie dziecięcej twórczej aktywności i radości,
 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy przez dzieci,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • tworzenie pozytywnych relacji miedzy uczniami.

FORMY UMUZYKALNIANIA

Ze względu na ograniczony rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ich aktywność muzyczna w szkole rozwija się przez realizację czterech form działalności:

 • śpiewanie piosenek,
 • grę na instrumentach perkusyjnych,
 • ruch przy muzyce,
 • słuchania muzyki

ŚPIEWANIE PIOSENEK

 • przestrzeganie prawidłowej postawy podczas śpiewu,
 • rytmiczne recytowanie słów tekstów, zagadek
 • śpiewanie piosenek ze słuchu
 • kształcenie prawidłowego oddechu i emisji głosu

GRA NA INSTRUMENTACH

 • poznanie zjawisk akustycznych tj.: tupanie, klaskanie, pstrykanie, kląskanie,
 • granie prostych akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych,
 • muzykowanie w zespołach instrumentalnych, instrumentalno-wokalnych.

RUCH PRZY MUZYCE

 • gry i zabawy taneczne: zabawy rytmiczne, taneczne, porządkowe, orientacyjne
 • gry i zabawy ze śpiewem i gestem,
 • korelacja ruchów rąk i nóg,
 • sygnały muzyczne i reagowanie ruchem na ich zmiany,
 • realizacja ruchowa schematów rytmicznych i piosenek.

SŁUCHANIE MUZYKI

 • słuchanie muzyki mechanicznej; nagrania magnetofonowe i płytowe,
 • określanie zmian tempa, dynamiki i artykulacji,
 • rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów muzycznych,
 • rozpoznawanie zjawisk akustycznych i głosów ludzkich

TWORZENIE MUZYKI

 • ekspresja własna: spontaniczna aktywna twórczość,
 • improwizacja kierowana podporządkowana dyscyplinie wybranego elementu muzycznego,
 • improwizacja muzyczna na instrumencie,
 • improwizacja ruchem do piosenek,
 • tworzenie akompaniamentów rytmicznych do wierszy, zagadek.
 • IMG_5995
 • IMG_6044
 • IMG_6046
 • IMG_6233