E-SZKOŁA ZS3 nr 3

×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Akademia szkolna online - 3 Maja

Selfie z Flagą M

Pandemia

Nasi szkolni felinoterapeuci online ;)

Nauka zdalna - prace naszych uczniów

ABC Konsumenta

Radość najpiękniejszych lat w naszym wykonaniu

Statystyki

Odsłon artykułów:
2516796

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

REKRUTACJA 2020/2021 ZS3

Szkoła Podstawowa

Przyjmujemy uczniów do klas 1-8 z niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 20 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat:

 • I etap edukacyjny - klasy 1 - 3,
 • II etap edukacyjny - klasy 4 - 8.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do zewnętrznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności w klasie 8. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole I stopnia.

Prowadzimy również klasy dla dzieci z autyzmem oraz klasy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na poziomie odpowiednim do jego potrzeb i możliwości. Nasi uczniowie mają możliwość prezentowania swoich osiągnięć w szkole przed kolegami, ale również na terenie miasta i regionu. Uczniowie objęci są zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i zajęciami, których szczegółowy opis znajduje się w menu - zajęcia specjalistyczne. Każdy uczeń wymagający rehabilitacji ruchowej korzysta z niej u nas nieodpłatnie. Aby uczniowie naszej szkoły mogli korzystać z dobrodziejstw, jakie wynikają z przynależności Polski do Unii Europejskiej, realizują naukę języka angielskiego. Szkoła zapewnia uczniom i rodzicom wsparcie terapeutyczne pedagoga i psychologa szkolnego.

Nauka w szkole jest ukierunkowana na:

 • rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka
 • rozwijanie w dziecku szacunku do praw i obowiązków człowieka,
 • rozwijanie w dziecku szacunku do jego rodziców, wychowawców i osób starszych,
 • rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego,
 • przygotowanie dziecka do życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju i równości,
 • przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Współpracujemy z rodzicami

Szkoła nasza nieustannie zachęca do współpracy w procesie wychowawczym rodziców i opiekunów prawnych, gdyż przede wszystkim ich aktywny współudział może przyczynić się do lepszych wyników działalności wychowawczej szkoły. Praca wychowawcza jest prowadzona zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Prowadzona jest szeroka działalność prozdrowotna i profilaktyczna.

Ciekawa oferta zajęć rewalidacyjnych zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów. Na dużą uwagę zasługuje przyjazny klimat szkoły, baza i jej wyposażenie. Dużym atutem naszej szkoły są bardzo dobrze wyposażone sale do prowadzenia zajęć z: rehabilitacji ruchowej, TISu, dogoterapii, logopedii.

Zajęcia rewalidacyjne

 • DSC_TIS
 • DSC_montessori
 • DSCgim._korekcyjna
 • IMG_5940
 • IMG_5947
 • IMG_5957
 • IMG_5992
 • IMG_6057
 • dogo
 • dogoterapia
 • dw
 • felinoterapia
 • korkomp
 • logopedia
 • rehabilitacja
 • rew
 • rewalid indywidualna
 • rewalidacja
 • rewalidacja2
 • rewlidacja1

 

Przedszkole

Jesteśmy publiczną placówką oświatową o przyjaznej, domowej atmosferze, która specjalizuje się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami rozwoju.

Do przedszkola przyjmujemy wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Włocławka i okolic w wieku od 3 do 8 lat.

Przyjmujemy dzieci z:

 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • zaburzeniami rozwoju słuchu,
 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • autyzmem,
 • zespołem Downa,
 • niepełnosprawnością sprzężoną,
 • takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.

Podstawą przyjęcia dziecka do naszego przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zapewniamy:

5 godzinny bezpłatny pobyt oraz profesjonalną opiekę i pomoc specjalistów:

 • pedagoga specjalnego,
 • logopedy
 • rehabilitanta
 • dogoterapeuty
 • terapeuty TIS
 • psychologa
 • zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Dzieci mogą korzystać z obiadów. Istnieje możliwość dowozu dziecka do przedszkola.

 • DSC_0300
 • DSC_0302
 • DSC_0305
 • DSC_0306
 • DSC_0307
 • DSC_0308
 • DSC_0313
 • DSC_0317
 • DSC_0318
 • DSC_0320
 • DSC_0321
 • DSC_0322
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • DSC_0326
 • DSC_0327
 • DSC_0329

Rodzaj zajęć, które oferujemy Twojemu dziecku:

 • zabawy i zajęcia w grupie o charakterze poznawczym: stymulacja zmysłów, nabywanie wiadomości o sobie i świecie, kształtowanie pojęć, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, przygotowywanie do liczenia, czytania i pisania, zabawy ze śpiewem, aktywność plastyczna, techniczna i inne, zabawy na świeżym powietrzu.
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne: zabawy i zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 • indywidualne zajęcia specjalistyczne: dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rewalidacji indywidualnej, terapii integracji sensorycznej, logopedii, terapii muzyką, rehabilitacji ruchowej.


Nadrzędnym celem, który sobie stawiamy jest stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska przedszkolnego, sprzyjającego osiąganiu przez dzieci dostępnego im poziomu rozwoju.

Zespól Szkól Nr 3 jest szkołą, do której uczęszczają również uczniowie z terenu Powiatu Włocławskiego. Daje możliwość zdobycia konkretnych kwalifikacji zawodowych w poszukiwanych obecnie na rynku pracy zawodach. W skład Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku wchodzą m.in:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

To szkoły, które w swej ofercie umożliwiają naukę na poziomie ponadpodstawowym uczniom niepełnosprawnym w stopniu lekkim bądź umiarkowanym lub znacznym.

Kierunki kształcenia

Szkoła kształci młodzież na kierunkach:

 • ślusarz,
 • krawiec,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • sprzedawca,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • ogrodnik,
 • stolarz.

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Oferta skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Programy nauczania są dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. Każdy uczeń nie jest anonimowy tylko objęty opieką i specjalistycznymi zajęciami rewalidacyjnymi.

Własne warsztaty szkolne - własne ośrodki egzaminacyjne OKE

W szkole istnieją w pełni wyposażone dwa ośrodki egzaminacyjne OKE, w których uczniowie na miejscu w szkole mogą zdawać zewnętrzne egzaminy zawodowe, na takim samym poziome jak w szkołach masowych. Przez cały cykl kształcenia są przygotowywani do tego egzaminy przez nauczycieli zawodowców, który są również egzaminatorami OKE. (stąd też wysoka zdawalność tego egzaminu: części praktycznej na poziomie 98% a teorii 60 %).

Szkoły dają szansę młodym ludziom, którzy chcą rozwijać własne umiejętności, aby stać się niezależnymi i samodzielnymi osobami, żeby z racji swej niepełnosprawności nie byli wykluczeni ze społeczeństwa. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez różnego rodzaju kółka. Biorą udział z sukcesami w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Realizujemy wiele projektów unijnych i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

W szkole realizowane są młodzieżowe programy unijne: działania z Programu MŁODZIEŻ, z których uczniowie bardzo chętnie korzystają. Rozwija się wolontariat oraz istnieje LPIM EURODESK. Uczniowie szkoły zawodowej otrzymali w roku 2007 tytuł "Uczniowie z klasą" Szkoła zrealizowała wraz z uczniami projekt z Danona. Szkoła pozyskała środki finansowe z EFS na nowoczesne pracownie komputerowe oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Dzięki środkom z PFRON likwiduje bariery architektoniczne oraz posiada bus do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Został zrealizowany projekt w ramach programu PO KL w działaniu 9.2. pt.: Dobry zawód - atrakcyjna praca!
W ramach projektu z POKL w roku szkolnym 2008/2009 dla naszych uczniów odbyły się szkolenia spawalnicze. Realizowane są również projekty kół zainteresowań, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski z Torunia, rozwijające pasje artystyczne i fotograficzne naszej młodzieży. Szkoła organizuje dla grup młodzieży bezpłatne wyjazdy, obozy nad morze, w góry latem oraz zimą.

Atutem szkoły jest jej kadra, która posiada oprócz wymaganych kwalifikacji pedagogicznych, zawodowych, specjalistyczne przygotowanie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty edukacyjnej dla poszczególnych szkół.

Branżowa Szkoła I Stopnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, lub niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Zespole Szkół Nr 3 we Włocławku. Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 • Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz skierowanie Urzędu Miasta Włocławek.
 • Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie, której dziecko i jego rodzina jest przyjmowane pod opiekę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 • Posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na czas edukacji przedszkolnej, nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Ogólna ilość godzin opiera się na decyzji Prezydenta Miasta Włocławek, natomiast poszczególne ilości godzi danej terapii ustala zespół specjalistów wspomagających rozwój dziecka w porozumieniu z rodzicami, zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka.

Główne cele zajęć WWRD stanowią:

 • Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka.
 • Zapobieganie występowaniu lub/i pogłębianiu się nieprawidłowości w jego rozwoju psychoruchowym.
 • Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
 • Pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu.
 • Wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.
 • Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego potrzeb.

Główne przesłanki naszej placówki w zakresie prowadzenia zajęć WWRD

OFERUJEMY:

 • Zajęcia na wysokim poziomie prowadzone przez wykwalifikowany zespół specjalistów, który wspomaga rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych.
 • Wielospecjalistyczną diagnozę rozwoju dziecka.
 • Wielospecjalistyczny, indywidualny program pracy z dzieckiem.
 • Wielospecjalistyczną terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Systematyczną ocenę postępów rozwoju dziecka.
 • Wspieranie rodziców, podnoszenie ich kompetencji w oddziaływaniach na dziecko, udzielanie instruktażu dotyczącego form pracy z dzieckiem, przekazywanie wskazówek i pomocy w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu pomocy edukacyjnych i niezbędnego sprzętu.
 • Szeroką bazę sprzętu i pomocy specjalistycznych.

ZAPEWNIAMY WSPÓŁPRACĘ Z:

 • psychologiem,
 • oligofrenopedagogiem,
 • terapeutą osób z autyzmem,
 • logopedą,
 • neurologopedą,
 • surdologopedą,
 • surdopedagogiem,
 • tyflopedagogiem,
 • dogoterapeutą,
 • rehabilitantem ruchowym,
 • terapeutą Integracji Sensorycznej,
 • terapeutą behawioralnym w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

 • 20151109_083238
 • 20151109_083521
 • 20151109_090757
 • 20151109_091024
 • 20151109_092454
 • 20151109_092917
 • 20151109_093245
 • 20151109_102407
 • 20151109_102715
 • 20151110_123502
 • 20151110_124642
 • DSC07956
 • DSC07969
 • DSC07986
 • DSC07989
 • DSC08005
 • DSC08009