×

Logowanie do Strefy nauczyciela


Zapomniałeś login?


Zapomniałeś hasło?

Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Jasełka 2019

Bezpieczniki Taurona

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.2/2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych cz.1/2

Radość najpiękniejszych lat w naszym wykonaniu

Serce - w podziękowaniu dla ludzi dobrej woli!

Statystyki

Odsłon artykułów:
2339762

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

 

1% podatku dla naszych uczniów

1 procent

Zwracamy się z prośbą do rodziców, opiekunów, sympatyków i tych wszystkich, którzy wyrażają wolę wsparcia naszej szkoły o przekazanie 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. Dziękujemy!
W poprzednim roku za okazane przez Państwa wsparcie m.in. zakupiliśmy serca na nakrętki :)

 

„Turniej koszykarski – Bawimy się razem”

Kolejny grant z Fundacji „ANWIL dla Włocławka” trafił do Zespołu Szkół nr 3. W ramach grantu z Fundacji Anwil udało się pozyskać środki na realizację turnieju koszykarskiego pt. „Turniej koszykarski – Bawimy się razem”. Turniej zrealizowany zostanie w ramach programu sportowego „Wybieram sport – skreślam nudę”. W ramach grantu zostanie przeprowadzony jednodniowy turniej koszykarski dla uczniów, ufundowane zostaną m.in. medale i nagrody dla uczestników oraz zakupiony zostanie drobny sprzęt do gry. Koordynator zadania: Bartłomiej Rojewski.

Szkolenie dla logopedów, nauczycieli i rodziców w naszej szkole!

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Wydawnictwem WiR serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 4 kwietnia 2020 r. (sobota) - I Spotkania z Edukacją we Włocławku.

Szkolenia odbędą się w naszej szkole.

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://wir-wydawnictwo.com/szkolenia-dla-nauczycieli-i-logopedow-i-spotkania-z-edukacja-we-wloclawku-4-04-2020/
PROGRAM SZKOLEŃ dostępny >> tutaj https://www.wir-wydawnictwo.com/wp-content/uploads/2020/02/Wloclawek_2020.pdf

MARZENIA SIĘ SPEŁNIA - LECIMY DO PORTUGALII I WŁOCH !!!!

Miło nam poinformować, że nasz projekt „Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców” decyzją Zarządu FRSE z dnia 6 lutego 2020 r. został rozpatrzony pozytywnie. Warunkiem złożenia formularza było napisanie projektu i pozyskanie partnera z jednym z krajów Unii Europejskiej. My nawiązaliśmy kontakt ze szkołą portugalską w Faro i szkołą we Włoszech w Fano. Z całej Polski złożono 307 wniosków, zaakceptowano 179, wśród szczęśliwców uznanie zdobył nasz projekt i dzięki temu 13-osobowa grupa uczniów wyjedzie na tydzień do Portugalii, a następnie do Włoch.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Lista rankingowa formularzy zgłoszeniowych https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/LISTA-RANKINGOWA-II-NAB%C3%93R-2019_1.pdf

 

Półkolonia zimowa

W dniach 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyła się półkolonia zimowa częściowo sfinansowana przez Gminę Miasta Włocławek. Program półkolonii był bardzo atrakcyjny. W szkole odwiedziła nas pani z Centrum Edukacji Ekologicznej ze wspaniałym programem o tematyce ekologicznej. Dzieci i młodzież ozdabiała ekologiczne torby na zakupy oraz przypomnieli sobie

Czytaj więcej...

Bardzo dobry internat dla naszych uczennic - POLECAMY!

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) mieszczący się przy ul. Leśnej 3 we Włocławku jest placówką całodobowej opieki od poniedziałku do piątku. Do ośrodka przyjmowane są dziewczęta w wieku od 7 do 24 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Głównym celem ośrodka jest przygotowanie i wdrożenie dziewcząt do życia w społeczeństwie oraz wspomaganie procesu wychowawczego ich rodzin.

Placówka dysponuje dobrą bazą lokalową oraz ładnym i bezpiecznym terenem rekreacyjnym. W swojej siedzibie nie posiada szkoły, jednak dziewczęta mają możliwość nauki w Zespole Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku. Współpraca  ze szkołą odbywa się poprzez stałą wymianę informacji o dziewczętach oraz koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych, rewalidacyjnych i profilaktycznych, doskonalenie form i metod pracy rewalidacyjnej przez wymianę doświadczeń oraz udział w organizowanych uroczystościach.

Czytaj więcej...

Odświeżyliśmy główny hol naszej szkoły!

  • 2tbtj
  • 3tbtj
  • 4tbtj
  • 6tbtj

Podsumowanie I semestru nauki - zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas podsumowującymi I semestr nauki roku szkolnego 2019/2020. Spotkania odbędą się w godz. 16.00-17.00.

 

Nowy projekt KLUB ŚWIETLIK!!!

Rozpoczynamy realizację Projektu „Klub Świetlik" , którego celem będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych, odbywających się po lekcjach w formule Klubu Młodzieżowego w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. Projekt jest realizowany w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 37670 zł. Pierwszym etapem realizacji jest przeprowadzenie rekrutacji do projektu. Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji wkrótce na stronie internetowej.

Regulamin rekrutacji do Klubu Świetlik > pobierz

Jasełka szkolne

20 grudnia 2019 r., w naszej szkole odbyły się Jasełka bożonarodzeniowe. Zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli pod opieką p.A.Krupińskiej i p.D.Kamińskiej. O wyznaczonej godzinie wszystkie klasy wraz z wychowawcami przybyli na salę gimnastyczną, która w tym dniu zamieniła się w piękne Betlejem. Na wejściu mogliśmy podziwiać przepiękną scenerie przygotowaną przez p.M.Graczyk z pomocą p.A.Maszkiewicz, p.I.Rosińskiej i p. A.Schachtsnaider.

Czytaj więcej...

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się dnia 9 stycznia 2020 r., w godz. 16.00-17.00

Audycja muzyczna

Tuż przed świąteczną przerwą gościliśmy w naszej szkole uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Podczas audycji muzycznej usłyszeliśmy utwory przygotowane specjalnie na tę okazję. Nad całością czuwały panie Monika Stanowska i Marta Miklaszewska.

Czytaj więcej...

Wdrażamy projekt "Bez słów"

Projekt "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek" wdrażany przez Gminę Miasto Włocławek rozpoczął się 1 lipca 2018 roku i będzie realizowany do 30 września 2020 r w trzech włocławskich szkołach: Zespole Szkół nr 3, Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 20. Obecnie w ramach projektu trwa cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagających zindywidualizowanego podejścia

Czytaj więcej...