Strefa Rodzica

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Statystyki

Odsłon artykułów:
2103442

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Samorząd Uczniowski

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku działają Samorządy Uczniowskie na poziomie każdej ze szkół. Pracą samorządów kierują ich przedstawiciele wspierani przez nauczycieli – opiekunów. Celem pracy Samorządów Uczniowskich jest wzbudzanie u uczniów motywacji do wysiłku, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i innych, dążenie do życia w społeczeństwie w poczuciu przynależności do niego. Opiekunowie dzieci i młodzieży pragną, by ich wychowankowie nabyli nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym tj.: organizacja czasu wolnego, planowanie działań, odkrywanie własnych predyspozycji. Poprzez uczestnictwo w życiu szkoły umocnią wiarę we własne możliwości, osiągną sukcesy, odkryją radość działania i zostaną wyposażeni w optymizm na przyszłość. Opiekunom Samorządów Uczniowskich przyświeca myśl Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak

PLANY PRACY

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (kl. I-III): pobierz
Szkoła Podstawowa (kl. IV-VIII) i Gimnazjum: pobierz
Szkoła Branożowa I Stopnia, ZSZ i SPP: pobierz

Przedszkole - Szkoła Podstawowa - Gimnazjum

Przewodniczący: Kacper Tomaszewski kl.7a

 Z-ca Przewodniczącego: Lidia Chojnacka kl. 3a 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Branżowej I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA Alma Stańczak kl. 2b BSIS

Agata Rutecka kl. 2b BSIS

Daria Rykowska kl. D3 SPP

Izabela Lewandowska kl. 1c

BSIS Adrian Karpiński kl. 2a BSIS

Piotr Wenecki kl. A1 SPP

opiekunowie SU:

mgr Agnieszka Łukasiak – Politowska

mgr Agnieszka Łukomska

mgr Marta Pałucka - Lewandowska